rodzaje wsparcia

GABINET PSYCHOTERAPII
M-PATIA

Rodzaj i zakres wsparcia jest ustalany na podstawie trudności, których doświadczasz.

Poniżej zapoznasz się z rodzajami świadczonego przeze mnie wsparcia.

Zajmuję się pomocą osobom dorosłym.
Trudności, z którymi zmagają się osoby korzystające z mojego wsparcia:

Trudności w relacjach:

 • kryzys w związku partnerskim
 • trudności w kontaktach z innymi ludźmi
 • nieśmiałość
 • samotność
 • rozwód

Objawy depresji i lęków:

nagłe napady lęku • fobie • rozdrażnienie, labilność emocjonalna • problemy ze snem (najczęściej bezsenność) • niechęć do działania, apatia • zanik zdolności odczuwania przyjemności • przygnębienie / obniżenie nastroju • mniejsza energia lub wytrzymałość na zmęczenie • utrata zainteresowań i zanik zdolności odczuwania przyjemności • trudności w skupieniu uwagi • czucie się bezwartościowym • problemy ze snem • zmiana łaknienia • pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń

Trudności w rozwoju zawodowym:

 • problemy w relacjach w pracy
 • odczuwanie dużej presji w pracy
 • problemy z motywacją do pracy
 • uzależnienie od pracy

Uporczywe dolegliwości psychosomatyczne:

 • powtarzające się bóle brzucha,
 • chroniczne bóle głowy
 • napady duszności
 • zaburzenia snu

Problemy egzystencjalne:

 • szukanie sensu, miejsca i celu życia
 • potrzeba pogłębienia samoświadomości
 • chęć zmiany toru dotychczasowego działania
 • chęć pełniejszego i bardziej odpowiedzialnego życia
 • poczucie wewnętrznej pustki

Trudności w relacjach:

 • kryzys w związku partnerskim
 • trudności w kontaktach z innymi ludźmi
 • nieśmiałość
 • samotność
 • rozwód

Objawy depresji i lęków:

nagłe napady lęku • fobie • rozdrażnienie, labilność emocjonalna • problemy ze snem (najczęściej bezsenność) • niechęć do działania, apatia • zanik zdolności odczuwania przyjemności • przygnębienie / obniżenie nastroju • mniejsza energia lub wytrzymałość na zmęczenie • utrata zainteresowań i zanik zdolności odczuwania przyjemności • trudności w skupieniu uwagi • czucie się bezwartościowym • problemy ze snem • zmiana łaknienia • pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń

Trudności w rozwoju zawodowym:

 • problemy w relacjach w pracy
 • odczuwanie dużej presji w pracy
 • problemy z motywacją do pracy
 • uzależnienie od pracy

Uporczywe dolegliwości psychosomatyczne:

 • powtarzające się bóle brzucha,
 • chroniczne bóle głowy
 • napady duszności
 • zaburzenia snu

Problemy egzystencjalne:

 • szukanie sensu, miejsca i celu życia
 • potrzeba pogłębienia samoświadomości
 • chęć zmiany toru dotychczasowego działania
 • chęć pełniejszego i bardziej odpowiedzialnego życia
 • poczucie wewnętrznej pustki