Magdalena Nowak-Tartanus PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA, TERAPEUTKA EMDR

Magdalena Nowak-Tartanus

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA, TERAPEUTKA EMDR

Nazywam się Magdalena Nowak-Tartanus. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą EMDR. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia kliniczna, 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz pełne dwustopniowe szkolenie terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty. Ukończyłam dwuletni staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS przygotowujący do prowadzenia psychoterapii. Przez wiele lat związana byłam zawodowo z Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Współtworzyłam Poradnię Terapeutyczną, gdzie również pracowałam jako psychoterapeuta. Brałam udział licznych w kursach i szkoleniach m.in.: kurs mediacji rodzinnych przygotowujący do pracy mediatora rodzinnego, kurs MBSR/MBCT – Redukcji Stresu opartym na Uważności oraz profilaktyce depresji wg Jona Kabat-Zinna.

Na co dzień prowadzę konsultacje, wsparcie psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Psychoterapię prowadzę zarówno w ramach podejścia integracyjnego opartego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej oraz podejścia EMDR. Pracuję z osobami doświadczającymi lęku, zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi, traumy relacyjnej, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości. Pracuję z osobami współuzależnionymi oraz członkami rodzin, w których występuje problem uzależnienia.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej STOWARZYSZENIE INTRA oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Magdalena Nowak-Tartanus PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA, TERAPEUTKA EMDR

Magdalena Nowak-Tartanus

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA, TERAPEUTKA EMDR

Nazywam się Magdalena Nowak-Tartanus. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą EMDR. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia kliniczna, 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz pełne dwustopniowe szkolenie terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty. Ukończyłam dwuletni staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS przygotowujący do prowadzenia psychoterapii. Przez wiele lat związana byłam zawodowo z Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Współtworzyłam Poradnię Terapeutyczną, gdzie również pracowałam jako psychoterapeuta. Brałam udział licznych w kursach i szkoleniach m.in.: kurs mediacji rodzinnych przygotowujący do pracy mediatora rodzinnego, kurs MBSR/MBCT – Redukcji Stresu opartym na Uważności oraz profilaktyce depresji wg Jona Kabat-Zinna.

Na co dzień prowadzę konsultacje, wsparcie psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Psychoterapię prowadzę zarówno w ramach podejścia integracyjnego opartego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej oraz podejścia EMDR. Pracuję z osobami doświadczającymi lęku, zespołu stresu pourazowego, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi, traumy relacyjnej, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości. Pracuję z osobami współuzależnionymi oraz członkami rodzin, w których występuje problem uzależnienia.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej STOWARZYSZENIE INTRA oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Magdalena Nowak-Tartanus PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA, TERAPEUTKA EMDR

Magdalena Nowak-Tartanus

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA, TERAPEUTKA EMDR

Nazywam się Magdalena Nowak-Tartanus. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą EMDR. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia kliniczna, 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz pełne dwustopniowe szkolenie terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty. Ukończyłam dwuletni staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS przygotowujący do prowadzenia psychoterapii. Przez wiele lat związana byłam zawodowo z Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Współtworzyłam Poradnię Terapeutyczną, gdzie również pracowałam jako psychoterapeuta. Brałam udział licznych w kursach i szkoleniach m.in.: kurs mediacji rodzinnych przygotowujący do pracy mediatora rodzinnego, kurs MBSR/MBCT – Redukcji Stresu opartym na Uważności oraz profilaktyce depresji wg Jona Kabat-Zinna.

Na co dzień prowadzę konsultacje, wsparcie psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Psychoterapię prowadzę zarówno w ramach podejścia integracyjnego opartego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej oraz podejścia EMDR. Pracuję z osobami doświadczającymi lęku, zespołu stresu pourazowego, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi, traumy relacyjnej, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości. Pracuję z osobami współuzależnionymi oraz członkami rodzin, w których występuje problem uzależnienia.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej STOWARZYSZENIE INTRA oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.