Dzieciństwo jest ważnym okresem w rozwoju człowieka, ponieważ to właśnie wtedy kształtują się podstawowe modele myślenia, uczuć i zachowań. Wiele trudności, które pojawiają się w dorosłym życiu, mogą mieć swoje korzenie w doświadczeniach z dzieciństwa. Podczas psychoterapii pacjent może odkryć, że jego trudności i problemy emocjonalne są związane z doświadczeniami z dzieciństwa.

Terapeuta może zachęcać pacjenta do rozmawiania o swoim dzieciństwie, ponieważ to może pomóc mu w zrozumieniu swoich aktualnych trudności i nauczyć go, jak radzić sobie z nimi. Poprzez rozmowę o doświadczeniach z dzieciństwa, pacjent może odkryć, że jego trudności emocjonalne są powiązane z różnymi aspektami dzieciństwa, takimi jak relacje z rodzicami, traumy, doświadczenia przemocowe czy niepowodzenia.

Rozmawiając o swoim dzieciństwie, pacjent może zrozumieć, jak te doświadczenia wpływają na jego obecne myśli, uczucia i zachowanie, i jak te doświadczenia mogą być doświadczane w teraźniejszości. To może pomóc pacjentowi w radzeniu sobie z jego trudnościami i przynieść trwałą poprawę jakości życia.

psychoterapia Warszawa Mokotów