Psychoterapia to metoda leczenia problemów emocjonalnych człowieka za pomocą odpowiednich technik i narzędzi psychologicznych. Polega na specyficznym kontakcie pacjenta z psychoterapeutą, który korzystając z własnych umiejętności i wiedzy, pomaga klientowi zrozumieć swoje emocje i sposób ich przeżywania. Pomaga przyjrzeć się relacjom oraz rozpoznać schematy, którymi klient się kieruje, a które mogą obecnie zaburzać te relacje, rozpoznać wewnętrzne konflikty i mechanizmy obronne, które w dzieciństwie pomagały przetrwać trudne często traumatyczne sytuacje, ale w życiu dorosłym mogą komplikować sposób funkcjonowania, przeżywania i wchodzenia w relacje.

Każdy z nas czasami stosuje różnego rodzaju „zabiegi” przy przekonać siebie i/lub innych do tego, że jest np. lepiej niż jest naprawdę, że sami jesteśmy ciekawsi, że jesteśmy szczęśliwi w danej relacji. Próbujemy ignorować pojawiające się wybuchy płaczu czy złości, które utrudniają nam normalne funkcjonowanie i relacje z ludźmi. Często nakładamy na realny obraz zasłonę iluzji, przez którą wszystko wygląda lepiej i już tak nie boli, a tego w życiu nie potrzebujemy. Psychoterapia pomaga zrzucić tę „iluzję”, lecz moment dochodzenia do prawdy bywa trudny. Osoby będące w procesie terapeutycznym często doświadczają trudnych dla nich uczuć związanych z urealnianiem swojej sytuacji, danej osoby lub relacji. Prawda jest często trudna do zaakceptowania, bo może się wiązać z brakiem zrozumienia innych osób przyzwyczajonych do określonego charakteru danej relacji. Stawianie granic, asertywne reagowanie, gdy czujemy, że ktoś przekracza nasze granice lub nadużywa nas, może budzić złość u innych, bo naruszyliśmy stary charakter relacji, pokazaliśmy, że to nam nie odpowiada. Po pierwszym szoku, przychodzi moment, w którym druga strona akceptuje i zauważa plusy nowego charakteru relacji. Taka relacja ma szansę nabrać nowych kształtów i być satysfakcjonująca dla obu stron. Skorzystanie z pomocy psychologa jest dobrą drogą do zawalczenia o siebie i swoje szczęście.

psychoterapia Warszawa Mokotów

W Gabinecie Psychoterapii M-Patia umawiam się z klientami na początku na trzy wstępne konsultacje, na których omawiamy trudności z jakimi klient pojawił się w gabinecie. Podczas tych konsultacji zbieram wszelkie potrzebne mi informacje, żeby zorientować się w rodzaju problemu zgłaszanego przez klienta oraz czy i w jaki sposób jestem w stanie pomóc. Na trzeciej konsultacji, jeśli klient wyrazi chęć kontynuowania, umawiamy się na psychoterapię indywidualną, omawiając nad czym będziemy pracować oraz ustalamy konkretny termin sesji. Spotkania odbywają się przeważnie raz w tygodniu tego samego dnia i o tej samej godzinie i trwają 50 min.