W odblokowywaniu procesów emocjonalnych, które zostały zamrożone poprzez doznanie traumy lub chorobę, zastosowanie ma m.in. terapia EMDR. Leczenie depresji, które oferuję w swoich gabinetach na Żoliborzu i Mokotowie w Warszawie, to jeden z przykładów wykorzystania tego podejścia.

Opracowana pod koniec lat 80. XX w. metoda wykorzystuje m.in. bodźce sensoryczne takie jak ruchy gałek ocznych, aby pomóc pacjentom, którzy cierpią np. na PTSD (Zespół Stresu Pourazowego), lęk napadowy, chroniczny ból. Skutkiem dramatycznych przeżyć może być m.in. depresja. Dlatego proponuję w jej leczeniu także terapię EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Oznacza ona „desensytyzację i powtórne przetwarzanie doznań emocjonalnych”, czyli metodę „odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą gałek ocznych”. Mam doświadczenie w tego rodzaju pracy, zapewniam profesjonalne podejście do każdego przypadku i komfortowe warunki na sesji. Narzędzia i metody pracy dopasowuję indywidualnie do potrzeb oraz problemów danej osoby.

Na czym polega terapia EMDR ?

Obejmuje ona kilka etapów leczenia, które koncentrują się na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości pacjenta. Jest on tak przygotowywany do terapii EMDR, aby przywoływanie zarówno trudnych wspomnień, jak i związanych z nimi emocji, odbywało się w sposób bezpieczny. Leczenie depresji lub innych schorzeń przy pomocy tej metody można podzielić na osiem faz:

leczenie depresji - terapia EMDR
  • pierwsza – polega na poznaniu pełnej historii chorego, w tym nawet najbardziej bolesnych momentów czy doświadczeń z przeszłości oraz obecnych problemów. Na ich podstawie opracowuję plan leczenia ukierunkowany na określone wspomnienia lub incydenty;
  • druga – pomagam danej osobie nauczyć się sposobów łagodzenia napięcia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wykorzystując określone ćwiczenia i techniki np. relaksacyjne;
  • trzecia-szósta – obejmuje główną część terapii i może przebiegać w różnej kolejności. Na tym etapie proszę, aby pacjent wybrał sobie np. jedno szczególne wspomnienie, które wywołuje stres, i je zwizualizował oraz opisał, jak się z tym czuje, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Klient z moją pomocą próbuje zidentyfikować negatywne i pozytywne przekonania o sobie, związane z mentalnym obrazem i ocenić oba pod kątem ich prawdziwości. Na tym etapie następuje stymulacja bilateralna, czyli to co powszechnie jest określane EMDR. Stymulacja bilateralna najczęściej odbywa się za pomocą ruchu gałek ocznych za placami terapeuty, ale może odbywać się również poprzez tapping lub stymulację słuchową. Tapping, czyli naprzemienne ostukiwanie może być wykonywane przez terapeutę za zgodą klienta lub samodzielnie przez klienta. Po każdym secie przetwarzania pytam Cię o to co zauważasz i co się z Tobą dzieje. W ten sposób obserwuję i kontroluję proces przetwarzania.
  • siódma – omawiam z pacjentem pozytywne działania, które zostały wykonane, oraz staram się wskazać, w jaki sposób je utrzymać na co dzień;
  • ósma – rozmawiam z chorym o postępach, przyglądamy się wspólnie celom leczenia i sprawdzamy, w jakim stopniu zostały one osiągnięte. Jest to również czas na to, aby określić, czy może on zająć się innymi problemami, o jakich wspominał na początku terapii.

W każdej z faz skupiam się z daną osobą na jej emocjach, a celem jest nauczenie się radzenia sobie z nimi i przeżytą traumą, jak również z obecnym i przyszłym stresem.

Jakie techniki charakteryzują terapię EMDR?

Ta metoda opiera się na założeniu, że wspomnienie przywołuje się nie tylko na poziomie werbalnym, ale również w kontekście spostrzeżeń wzrokowych, przekonań, uczuć i doznań płynących z ciała.

W momencie przeżywania traumy dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy prawą półkulą uznawaną za „emocjonalną” a lewą – odpowiedzialną za logiczne myślenie i procesy poznawcze. Terapia EMDR ma ją przywrócić. Podczas stosowania tej metody wykorzystuję szereg technik stymulacji, a wśród nich np. ruchy gałkami ocznymi, stukanie palcami, naprzemienny tapping (np. opukiwanie kolan), dźwięki w słuchawkach, pulsatory trzymane w rękach.

Jak pomaga terapia EMDR w leczeniu depresji ?

terapia EMDR - leczenie depresji

Co daje zastosowanie terapii EMDR w leczeniu depresji? Depresja często dotyka osób, które w wyniku trudnych doświadczeń, życiowych, raniących relacji czy przeciążenia musiały wycofać emocje by radzić sobie z przytłaczającą sytuacją. Nawet jeśli zagrożenie już minęło, a dana osoba może czuć się poczuć bezpiecznie, to emocje nadal pozostają „zamrożone”.

Wytłumieniu ulegają wówczas nieprzyjemne emocje typu: złość, smutek, poczucie straty, porażki, rozczarowanie. Do tego dochodzą objawy somatyczne, brak energii i siły do działania. Oprócz tego charakterystyczne są inne symptomy: lęk, brak motywacji do działania, obniżony nastrój. Chory nie akceptuje schorzenia, które go dotknęło i jego pierwszą reakcją na nie jest sprzeciw.

Tymczasem umiejętność przyjęcia pomocy ze strony specjalistów czy bliskich osób oraz przyznanie się do zachorowania bądź kryzysu psychicznego pozwala na przezwyciężenie problemu i dalszy rozwój.

W leczeniu depresji terapią EMDR przede wszystkim pacjent może zrozumieć, dlaczego dany problem występuje i skąd biorą się u niego określone myśli, emocje i reakcje. Dzięki tej metodzie potrafi również odszukać w pamięci traumatyczne wydarzenie, które odpowiada za powstanie trudności. Wspólna praca z terapeutą polega na tym, aby trudna przeszłość stała się rozdziałem zamkniętym, a wspomnienie przeżyć nie zakłócało więcej normalnego funkcjonowania.

Ponadto terapia ma również pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości i wzmacnia osobiste przekonania chorego na temat swoich możliwości.

Jak długo trwa terapia EMDR?

Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy pacjent ma swoją indywidualną historię problemu. Czasami poprawę można zobaczyć już po 2-3 sesjach, ale bywa, że leczenie depresji metodą EMDR wymaga tygodni, miesięcy, a nawet lat. Warto dodać, że ta terapia jest rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) m.in. w przypadku tego schorzenia. W ten sposób chory ma szansę odzyskać równowagę w codziennym życiu. Zapraszam do mojego gabinetu.