Zaburzenia lękowe to grupa zaburzeń emocjonalnych, które charakteryzują się nadmiernym, nieproporcjonalnym lub irracjonalnym lękiem przed konkretnymi sytuacjami lub obiektami. Zaburzenia te mogą mieć różną formę, takie jak fobia społeczna, fobie specjalistyczne, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenie lękowe uogólnione i inne. Te zaburzenia mogą mieć negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie osoby, ograniczając jej zdolność do wykonywania różnych czynności, uniemożliwiając jej pracę lub utrudniając relacje z innymi ludźmi.

Zaburzenia lękowe są często leczone za pomocą psychoterapii i/lub leków psychotropowych. W przypadku zaburzeń lękowych, terapia polega na pracy nad rozpoznaniem i zmianą nieprawidłowych schematów myślenia i zachowania, a także na nauce technik radzenia sobie z lękiem i niepokojem.

psychoterapia Warszawa Mokotów